Kaya ngilo nang iline banyu bening

Gambar pasuryan gilar-gilar wening

Kuwe pewujudan desa keton gemading

Wong-wong kepencut ra mandeg alang-iling

Kaya dene kangen kepengin nyanding

 

Gemiyen desa mung dibagi patang taning

Peturusan, semingkir, pejaten, klapagading

Desa aman tentrem ora tau gonjang-ganjing

Kaya penthere surya, nom-noman tansah eling

Prigel nyambut gawe berjuang pilih tanding

 

Siki kalikudi makmur wrata pembangunan

Grumbul diiris-iris dadi pitung taningan

Pejaten, Glempang, peturusan, pedudutan

Semingkir, klapagading lan kalipomahan

Akur langka sulaya sabar urip bebrayan

 

Sinorot rembulan adem angudi kawruh

Muda-mudine ora pada melu pengaruh

Sepi kedadean ala kang bisa gawe kisruh

Kosokwalike kebecikan tansah sinuguh

Yuuk terus sengkuyung kalikudi tetep teguh

Dadi tulada desa kiwe tengen kang ampuh

****

Damar Wulan, Bekasi (19/02/2016)