Beranda Mbleketaket Rawa Cangkring Pasar Wong Siluman

Rawa Cangkring Pasar Wong Siluman

5 menit membaca
0
0
113
Pemandangan sawah musim tanam

Senajan jeneng kiye ana nang Desa Kalikudi kayane akeh sing wis kelalen nang belah endi enggone. Nek wong dusun Glempang kayane ya esih nang endi tempate. Merga sing duwe Rawa Cangkring pancen Glempang.

Gemiyen aku cilik  esih keton rawane, siki tah kayane wis dadi sawah kabeh. Kuwe hulu-ne Susukan (kali cilik) sing ngubungna antara Rawa Cangkring karo Kali Ketanggung. Senajan kali cilik gemiyen akeh iwake. Apa maning nek musim udan Rawa Cangkring tempate iwak mijah. Esuke ngadang-ngadangi nang Susukan nganggo seser dijamin kepise cepet kebek.

Ana crita sing luar biasa nang nalar lurr soal Rawa Cangkring. Kiye anu nyukil crita sekang kaki ninine enyong. Secara kasat mripat kuwe wujude rawa cetek, tapi nek ana wong sing ilmu kebatinane jero sejatine anu kota para lelembut. Kakiku gemiyen kanda Rawa Cangkring kuwe Kota utawa Pasare wong saleh siluman.

Wong jaman semana ya pada percaya, khususe wong Pejaten, Glempang, Peturusan, Doplang Lor. Bukti dadi Kota-ne Wong Siluman, esih crita mbahe aku, nek Warga Rawa Cangkring (siluman) agi ngangakna hajatan utawa pesta. Wong Doplang Lor karo Pejaten sering dikerjani utawa digawe keder.

Wong Doplang Lor wengi-wengi ujare arep nonton wayang aring Pejaten, pengrasane ana wayang nang Pejaten. Semeno uga wong Pejaten rame-rame nglurug meng Doplang Lor, wong kayane ana wayang nang kana.

Akhire pada slisipan lan kesrongan nang dalan. Inti persoalane merga kabeh sing pada mangkat nonton anu krungu swara gumer-gumere gamelan, presis kaya nang wayang beneran. Sapa sing ora ngiler kepengin nonton, swara sindene nggalik-nggalik merdu pisan.

Maklum jaman gemiyen bro, urung ana sender/toa apa maning tipe recorder sing bisa disetel sewayah-wayah. Apa maning MP3, MP4, gadget lah esih nang wulan mbok. Dadi ana swara gamelan ya mesti bae anu tanggapan. Cempuleke wayang anu ditanggap nang Kota Rawa Cangkring, kotane wong alus. Ora sepisan pindo tapi sering wong digawe keder.

Bener lan orane ya silahkan takon karo wong jaman semana. Aku dewek dadi wong Pejaten ya mung ulih warisan crita thok. Ora tau ngalami dewek. Tapi, senajan ana crita mistis kaya kuwe ya tetep ora wedi. Golet iwak, welut sidat wayah bengi ya wani bae khususe arah Rawa Cangkring utawa Susukan. Kendel mbok nonomanku, hehe. Kuwe luurrr critaku, crita unikmu endi seputar Kalikudi Tercinta? Damar Wulan.

Lihat artikel lainnya
  • Kalikudine Inyong

    Kaya ngilo nang iline banyu bening Gambar pasuryan gilar-gilar wening Kuwe pewujudan desa …
Lihat yang lain dari Damar Wulan
  • Kalikudine Inyong

    Kaya ngilo nang iline banyu bening Gambar pasuryan gilar-gilar wening Kuwe pewujudan desa …
Lihat yang lain pada Mbleketaket

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca yang lainnya

Kalikudine Inyong

Kaya ngilo nang iline banyu bening Gambar pasuryan gilar-gilar wening Kuwe pewujudan desa …